Начало » Други, Мрежи

CCTV и Видео наблюдение през 10G ip™

Част Първа: Малко история

С улесняването на достъпа до информация, проучванията и напредъка в технологиите и корпоративната конкуренция, много компании осъзнаха, че не е нужно сам да защитават данните си, но също така и човешките си ресурси. Системите за наблюдение от типа CCTV(Closed Circuit Television Systems ), както и други системи за видеонаблюдение стават все-по използвани в офис сгради, открити дворни пространства, училища и дори навсякъде по улиците ни.Наблюдението се превръща в неразделна част от методите за достъп до контрол, подпомагани от биометрични системи, ситеми за следене на сигурността и контрол на достъпа.

Традиционните CCTV системи изискват отделна инфраструктура, както и използването на коаксиален кабел.Предназначението на този тип кабели е да се достави видео информация от една точка до друга(напр. от Камера до Записващо устройство )С появяването на цифровото видео стана възможно разпространяването на сигнала чрез т. нар. оптични кабели.По този начин, визуалните потоци, пренасяни през отделните нишки на оптичния кабел се съхраняват в цифров формат на сървърите на други компютри, за разлика от видео лентовият метод, като кака се избягват присъщите за магнитно-лентовите технологии проблеми. Нарастващото влияние на информационните технологии, кара производителите на видео камери, компютри и микро-чипове да полагат повече усилия в разработването на нови продукти, както и да направят възможен достъпа до видео на най-различни платформи.

Това ново поколение видео позволява ползването на IP предаване (Internet Protocol) на видео сигналите към устройства, които могат да използват IP и прехвърлянето може да стане в комбиниран звук/видео поток. Така получените данни могат да бъдат запазени или да се преглеждат в реално време. Тази статия разглежда основните принципи и еволюцията на тези технологии, фокусирайки се на най-новите цифрови, IP видео технологии, както и дава важна информация, засягаща инфраструктурните нужди и изисквания за експлоатация.Съвременно изградените кабелни системи на компанията Siemon 10G ip™ може да поддържа не само мрежовия трафик, но също така и нуждите от трансфер на видео, което е една от основните инфраструктури на пазара в наши дни.

Еволюция на CCTV технологиите

Коаксиални и Оптично-Фиброви аналогови CCTV системи

Основите на CCTV датират от далечната 1950 г. Напредъкът през 70-те,по-специално откриването на системите за аналогово записване и CCD камери , превърна идеята за видеонаблюдението от само теория в реалност. Както виждате на фиг. 1 , традиционната система използва 75 Ohm коаксиален кабел.Чрез това окабеляване са включени няколко камери, със отделен кабел водещ към превключвателно устройство, което предава информацията към няколко записващи устрйства в контролна зала.

Картината може да се наблюдава в реално време , посредством няколко монитора, един монитор,превключващ картина между отделните камери или монитор, който поддържа няколко видео потока в отделни прозорци.

Този метод си има присъщи недостатъци, като някои от тях изброяваме по-долу.

Високата цена на наблюдателната охранителна станция.Също така срив в една единствена точка може да коства спиране на работа на цялата система.Всички видео потоци трябва да ползват отделен кабел към централата и ако се наложи местене на камера, е нужно пускането на ново окабеляване.Библиотеките за съхраняване на записите изискват множество магнитни носители и тъй като тези носители са податливи на магнитни или статично-електрически разтоварвания, те не винаги осигуряват пълната функционалност, за която са създадени. Човешкият фактор е също важна част от тази система, тъй като е необходимо физическа смяна на касетите за запис, наблюдаване на текущите видео сесии и др. Понякога се използва оптичен кабел, когато разстоянието налага ползването на ретлансатори за усилване на сигнала или когато има проблем с Електро магнетични смущения (EMI).

В следващата статия по темата ще ви запознаем с  UTP мрежите и Системите за структурно окабеляване, посредством аналогова CCTV трансмисия.

Етикети:

1 декември 2009 Няма коментари

Вашият коментар!

Вие трябва да бъдетелогнати за да публикувате коментар.