Начало »

Речник термини

[20 яну 2011 | Няма коментар | ]

Обективът е основният критерии за качеството на изображението на една камера.Всички интелигентни и скъпи камери имат оптичен зум,който позволява  автоматичното или ръчното приближаване на картината без  ограничаване качеството,както е при цифровият зум -приближаване с намаляне на резолюцията.Обективът който има функцията да приближава се нарича още варио обектив и заедно с аутофокуса приближава и се фокусира на разтоянието до крайният обект.

[12 яну 2011 | Няма коментар | ]

Видеорекордерът е цифрово записващо устройство наречено още DVR.Той е основен елемент при изграждането на системите за видеонаблюдение и конкретно той носи основната отговорност за качеството на предоставеният сигнал заедно с CCD камерите (аналогови камери).Има самостоятелен диск за запис и към него се свързват камери с аналогов видеосигнал, като записът от тях се архивира на  HDD (твърд диск -500,1000 GB).Повечето имат входове за 4,8,16 и т.н. камери.Всеки един видеорекордер има контрол на записите ( задаване на час и дата за запис, задаване на запис при движение-motion, задаване на area или зона за …

[10 яну 2011 | Няма коментар | ]
DVR платка

DVR платка или още наричана кепчър платка за компютър.Платка която има определен брой входове за аналогови (с AV изход)камери и се свързва към стандартният PC слот на компютъра необходим за системата за видеонаблюдение. Голямото им предимство е ниската цена и компактността в допълнение на една компютърна система.Недостатък е непрофисионалното изпълнение на компютърната система която е много уязвима на софтуерни грешки особено когато се ползва с много други тежки програми и е многократно по енерго-несъобразена система за видеонаблюдение, като се има в предвид постоянната работа на компютъра.
dvr платка(кепчър)

[10 яну 2011 | Няма коментар | ]
DVR(записващо устройство)

DVR (записващо устройство) или в буквален превод означава digital video rekorder-цифрово записващо устройство.DVR e неизменна част от съвременните системи за видеонаблюдениеи представлява устройство на което се архивират записите от охранителните камери на система за видеонаблюдение. Почти всички имат възможност да произвеждат видео в реално време да го записват и да им се смъкват записите с възможните за това портове които притежават:
LAN,WLAN,USB памет,CD и др.Освен това имат и други опции като настройка на менюто от разстояние, управление на варифокалните обективи на камерите (зум, фокус) и др.
записващо устройство

[27 дек 2010 | Няма коментар | ]

Фън шуй е дребно  китайско изкуство за подобряване на енергиятаЧИ,която съпътства човека.Това са енергиините полета от космоса на земята в това число електромагнитните радиовълните и всякакви вълни с различна дължина разнасящи се в пространството.”Фън шуй” в буквален превод означава вятър и вода.Като цяло то балансира и разпределя енергията на личното пространство около човека и спомага за нейното положително хармонично използване.С негова помощ може да намерим най благоприятна среда за живене и създадем един интериор и екстериор на зградата която обитаваме.

[8 окт 2010 | Няма коментар | ]

Линеен импулсен усилвател (linear pulse amplifier) — усилвател на импулси, при който максималната амплитуда на изход­ния сигнал е пропорционална на макси­малната амплитуда на съответния входен сигнал.

[7 окт 2010 | Няма коментар | ]

Лумен е единицата за светлинен поток в системата.Един лумен се равенява на  излъчваната  от даден източник на светлина в пространствен ъгъл 1 стерадиан при интензитет на светлината 1 кандела.Стойноста на светлинния поток, получавана от лампа с нажежаема жичка от 1 W, е 11 лумена(lm). Така стойноста от 11(lm)лумена се равнява на  1(w)ват.

[21 сеп 2010 | Няма коментар | ]

Детектор с безкраен импеданс (infinite-impedance detector) — аноден детектор, в който товарът е свързан в катодната ве­рига.

[21 сеп 2010 | Няма коментар | ]

Детектор на Фостър-Сили (Foster-Seeley detector) — детектор на фазово или чес­тотно модулирани сигнали, в който сред­ният извод на вторичната намотка на трансформатор (част от трептящ кръг) е свързан към първичната намотка, а по­следователно на вторичната намотка и противопосочно са свързани два диода, от които се получава изходен сигнал с мо­дулираща честота.

[21 сеп 2010 | Няма коментар | ]

Децибел(decibel) — една десета част от бела; единица, използувана като мярка за сравнение на мощности и напрежения в електрониката и за изразяване на пре­давателни коефициенти и загуби.