Начало » Видеонаблюдение, Други, Мрежи

История на CCTV и видеонаблюдението.Част 2

UTP мрежи и Системи за структурно окабеляване, посредством аналогова CCTV трансмисия.

С появяването на UTP мрежите (фиг.2 ) се роди ново поколение системи. IР камерите вече имат възможност да работят в съществуващата инфраструктура в рамките на цялата територия на обекта. Системата се възползва от предимствата на инфраструктурата, ползвайки коаксиален кабел.

Така или иначе все-още е проблем възможността за срив на системата при проблем в една единствена точка от нея.Местенето, подобренията и ремонтите обаче са по-лесни, тъй като може да бъде поставена камера навсякъде, където има проблем. Кабелите отиват към превключвател, който поддържа популярният RJ45 конектор . По- старите камери със стандартни конектори за коаксиал могат лесно да бъдат включени чрез адаптер, преобразуващ небалансираният от коаксиалният кабел сигнал в балансиран такъв за UTP кабел.

Зората на цифровата ера

Цифровото видео записване (DVRs)идва като естесвен отговор на недостатъците на магнитно-лентовите носители. Цифровото видео се записва на харддиска, където и се пази файла с този запис. Предимставата са очевидни:Пестене на пространство, възможност за множество копия на записите, децентрализирано наблюдение, по-висоско качество и много по-дълъг живот на записа. При цифровите записи не е нужно присъствието на човешка намеса за смяна на касети.Продължителността на записите се увеличава многократно и благодарение на алгоритмите за компресия, записите могат д абъдат преглеждани мигновено и от всякъде, където правилата за сигурност го позволяват.

Стандартният DVR поддържа до 16 аналогови канала за запис и възпроизвеждане.Това води до чувствително намаляване на цената в сравнение с другите методи, при значително повишаване на качеството и функционалността! С отворените стандарти IP камерите са толкова лесни за интегриране към охранителните мрежи, колкото и компютрите. Съхраняването на данните също бележи значителен прогрес с появяването на NAS – Network Attached Storage(компютър за съхранение на данни, свързан с компютърна мрежа, чрез която се предоставя достъп на различни устройства до тях.) , и SAN -Storage Area Networks (мрежовa системи за съхраняване на данни), които извеждат CCTV на едно ново еволюционно ниво!

Етикети:, ,

5 декември 2009 Няма коментари

Коментарите са затворени.